• Pages

  • About me

    I am currently working at Capgemini Norge AS since august 2008, in the department for Business Information Management. As a student at the University of Oslo, I did research on open source communities and Novell. Check out my about page or read my published thesis!
  • Blog Stats

    • 14,632 hits
  • RSS Lolcats

  • Advertisements

GoOpen: Fri programvare i anbudsprosesser

Sammendrag fra innlegg på GoOpen:

Fri programvare i anbudsprosesser og bruk av Statens standardavtaler, Mona Naomi Lindtvedt, seniorrådgiver, DIFI

Innlegget omhandlet Statens standardavtaler of IT-anskaffelser og for konsulenttjenester.

Nye versjon er laget for 2009 med regulering av fri programvare. Er innrettet mot situasjoner hvor man har fri programvare som deler av den helhetlige leveransen. Inneholder bl.a. retningslinjer for plikter for leverandøren, for eksempel at det ikke skal brukes fri programvare med lisensbetingelser som er forenlige med kravene til leveransen. Andre eksempler er at leverandøren må bruke “aktsomhet” ved valg av fri programvare (anerkjente lisenser). 

Når kunden selv velger fri programvare, er stort sett leverandøren fritt for alt ansvar knyttet til programvaren bortsett fra at leverandør plikter å delta i en rådgiverrolle og med feilretting (mot betaling).

Problemstilling fra salen: Kunden er engtselige ift endringer leverandør gjør på fri programvare, og om dette skal deles tilbake “upstream”. Svar: avtalen regulerer ikke at kode skal sendes og deles med utviklings-communitier. I det hele tatt omhandler disse reguleringen mest å definere hvordan risikoen rundt fri programvare skal håndteres, dvs hvem som har ansvaret (kunde eller leverandør) for risikoen i de enkelte prosjektene.

(Innlegget var ikke så opplysende og interessant som jeg hadde håpet).

Advertisements

GoOpen: Bruce Perence on Open Source in Bad Times

This post will be in Norwegian.  Dette er et sammendrag fra et innlegg på GoOpen, avholdt idag formiddag.

Bruce Perens, Skaperen og initiativtakeren bak The Open Source definition (se http://www.osi.org). Jobber nå som “Open source evangelist” primært.

Tema: Maximizing Efficiency and Business Differentiation in Bad Times with Open Source Software.

I nedangstider går det erfaringsmessig veldig bra med open source produkter og prosjekter, og brukere av open source. Derimot går det ikke særlig bra med open source selskaper, av flere grunner. Han var ærlig og sa at det faktisk er veldig vanskelig å tjene penger på “gratis” produkter, og leverte et veldig pessimistisk budskap for de som ønsker å drive butikk på open source. Et sentralt problem er er at disse selskapene konkurrerer med hverandre, og over tid kan gå i strupen på hverandre når business begynner å svikte. Erfaringsmessig må selskapene gjøre produktene siden propritære over tid. Han viser til Matt Asay (Alfresco) sin ny blogpost: “Open Core is the new Open Source” (gjøre kjerneproduktet open source, selge addon produktene proprietært). Bruce mener denne modellen her heller ikke vil holde over tid. 

Dette betyr imidlertid ikke at open source prosjektene forsvinner, snarere tvert imot. Fra kundeperspektivet beskriver Bruce to kategorier av programvare i bedriften din: 

– business differntiator software, programvaren som gjør selskapet ditt forskjellig fra konkurrenten, i brukerens/kundens øyne, for eksempel “recommendation”-systemet til Amazon.

– Non- business differentiator, programvare som gjøre det i stand til å levere tjenestene dine, men som ikke skiller seg fra hva konkurrenten har, for eksempel en applikasjonsserver. Dette utgjør omlag 95% av programvaren i en typisk bedrift.

Hva gjør du som CIO i en bedrift med IT budsjettet? Bruk pengene på utvikling av differentiator-programvaren i selskapene som forblir lukket, og bruk open source på alt annet som du ikke er avhengig av å ha enetilgang til.  Bruce brukte Amazon mye som eksempel som i høyeste grad forfølger en sånn strategi. Med en sånn logikk lønner det seg for alle bedrifter å dele på innovasjon og forbedringer på non-differentiator software, ettersom man nyter godt av at alle andre gjør det samme. 

Videre ga han også følgende råd: 

SOm IT leder bør du stadig fokusere på å skape nye tjenester. Gi selskapet kortest mulig tid til market på tjenestene. Husk at utviklere er dyrere enn datamaskiner. Ha alltid fokus på å bruke teknologi og løsning som gir raskest , dette er til og med viktigere enn hvilken kompetanse du evt har tigjengelig. Har du av vane lyst til å kode ditt neste store prosjekt å gjøre i Java? Kanskje ikke. Prøv Groovy, eller Ruby on Rails, og velg dette dersom det går raskere. Argumenter som at “det er dette vi kjenner, og det er dette vi kan bruke” holder ikke. 

Metakommentar: Innlegget til Bruce var meget tankevekkende, og han trakk lenker til vår overvurdering av verdien på innovasjon, åndsverk og kompetanse, og fremveksten av dette i store utviklingsland som India og Brasil. Det blir litt for omfattende å fordøye alt her, men tankene kan trolig forfølges på blog. el. på nettet.

GoOpen 2009

Now participating at the GoOpen conference in Oslo, addressing open source software.  I will try to publish some summaries of interesting talks at the conference.